Aankoopfonds

Aankopen voor de volkenkundige collectie Nederland

In 1997 werd door het toenmalige Overleg Volkenkundige Musea het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijk fonds voor aankopen in het kader van de Volkenkundige Collectie Nederland. De toen acht deelnemende volkenkundige musea leverden ieder een deel van hun aankoopbudget in ten behoeve van dit fonds.

Ter voorbereiding werd een notitie geschreven waarin de aard van de verzamelingen in de verschillende volkenkundige musea werd beschreven. Daarna werden de sterke en zwakke kanten van de volkenkundige collectie Nederland in kaart gebracht. Op grond hiervan werden de uitgangspunten voor een aankoopbeleid voor het gemeenschappelijke aankoopfonds ontwikkeld. Het Mondriaan fonds gebruikte deze notitie om te komen tot een aankoopregeling. Op 17 maart 1998 ging het Ministerie OC en W akkoord met de aankoopnotitie en de aankoopregeling en besloot om een aanzienlijk bedrag bij te dragen in dit fonds, waarschijnlijk niet in de laatste plaats omdat zich hier een unieke situatie in de Nederlandse museumwereld voordeed, acht musea die op deze wijze samenwerkten.

Er werd een adviescommissie opgericht met 5 leden afkomstig uit de volkenkundige musea, onder leiding van een extern voorzitter, met een secretariaat vanuit de Mondriaan Stichting. Deze commissie beoordeelt de aanvragen van de musea. Aankopen van zeer bijzondere objecten of objecten die behoren tot een (deel)collectie en eventuele verzamelreizen in het kader van een gezamenlijk aankoopbeleidsplan worden gehonoreerd
Van 1998 tot 2001 werd het aankoopfonds financieel ondersteund door de Directie Cultureel Erfgoed van het toenmalige ministerie van OC en W. Sinds 1 januari 2001 treed de Mondriaan Stichting op als formeel beheerder en co-financier van het fonds.

Ondanks de sluiting van een aantal musea en de fusie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, het Tropenmuseum en Afrikamuseum bestaat het aankoopfonds nog altijd. Plannen om opnieuw andere musea te betrekken bij dit fonds zijn in ontwikkeling.


Offrandes de couleurs

Eén van de aankopen die met behulp van het aankoopfonds werd gerealiseerd betreft het prachtig werk 'Offrandes de Couleurs' van de Malinese kunstenaar Abdoulaye Konaté. Hiermee werd de collectie van het Afrika Museum uitgebreid. Naast het SVCN aankoopfonds werd dit mede mogelijk gemaakt door met steun van Vereniging Rembrandt, dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds.

De vorm van dit felbegeerde werk is ontleend aan het traditionele Afrikaanse jagerstuniek. Het reliëfpatroon rondom de compositie verwijst naar de amuletten die jagers op hun tuniek dragen. De verticale rode, zwarte en witte banen staan voor: het (dieren)offer, kracht, vitaliteit (rood), de aarde en de mensenwereld (zwart) en de geestelijke dimensie (wit). Onderaan zien we colanoten die gebruikt worden als orakel. Een ritueel specialist stelt een vraag en werpt daarbij colanoten op de grond. De manier waarop deze vallen, geeft hem het antwoord. In deze enorme abstracte compositie komt een complexe Afrikaanse levensbeschouwing tot uitdrukking waarin de relatie tussen mensen- en geestenwereld centraal staat.

 

 Deeplink naar deze pagina