Nieuws

De Stichting Volkenkundige Collectie Nederland werkt momenteel aan een nieuwe website. Tot die tijd kunt u wel de verhalen en de collectie blijven raadplegen. De redactionele informatie wordt niet langer geactualiseerd.

Collectie uitgelicht

Ontdek de rijkdom van de Volkenkundige Collectie Nederland. Hieronder wordt een aantal topstukken getoond uit de volkenkundige collectie.


lees meerEthische commissie

Ethisch handelen

Illegale handel, menselijke resten en repatriƫring
De Nederlandse volkenkundige musea willen verantwoord en ethisch omgaan met het erfgoed dat zij beheren. Zo leveren zij eensgezind hun bijdrage aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen. Dit doen zij onder andere door zich categorisch te onthouden van aankoop, verwerving, in bruikleen aanvaarden of tentoonstellen van cultuurgoederen wanneer er twijfel bestaat over de legaliteit van de verwervingsgeschiedenis. Hiertoe dient die geschiedenis - de zogenaamde pedigree - aantoonbaar te worden onderzocht. Dat onderzoek moet worden gedocumenteerd.


lees meerAankoopfonds

In 1997 werd door het toenmalige Overleg Volkenkundige Musea het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijk fonds voor aankopen in het kader van de Volkenkundige Collectie Nederland. De toen acht deelnemende volkenkundige musea leverden ieder een deel van hun aankoopbudget in ten behoeve van dit fonds.


lees meer